Lý giải nào là minh chứng đầy đủ...

Lý giải nào là minh chứng đầy đủ nhất cho cách mạng xã hội chủ nghĩa ...

0
Lý giải nào là minh chứng đầy đủ nhất cho cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đóng vai trò “quyết định nhất” đối với sự phát triển của cách mạng cả nước?
Trực tiếp là chiến trường đánh Mỹ trong hai lần chống chiến tranh phá hoại.Làm cho xã hội chủ nghĩa miền Bắc vững mạnh để thực hiện các nhiệm khác.Hoàn thành xuất sắc vai trò nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam.Là nơi tiếp nhận, trung chuyển hàng hóa vào chiến trường miền Nam an toàn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Làm cho xã hội chủ nghĩa miền Bắc vững mạnh để thực hiện các nhiệm khác.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP