Mô tả nào dưới đây không phù hợp...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Mô tả nào dưới đây không phù hợp các ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Mô tả nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố phân nhóm A nhóm II ?

A. Cấu hình electron hóa trị là ns 2 .

B. Tinh thể các kim loại kiềm thổ đều có cấu trúc lục phương

. C. Gồm các nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra.

D. Mức oxi hóa đặc trưng trong các hợp chất là +3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B.Cấu trúc lục phương là của Ma và Be ; còn Ca, Sr có cấu trúc lập phương tâm diện, Ba có cấu trúc lập phương tâm khố

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP