Một chất điểm dao động điều hòa với...

Chương 1: Dao Động Cơ Một chất điểm dao động điều hòa với phương trìn...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4cos2 πt (cm). Thế năng của vật biến thiên với tần số
A. 4 Hz. B. 3,14 Hz. C. 1 Hz. D. 2 Hz.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

thế năng biến đổi ới tần số 2lần tần số của dao động nên có giá trị là 2Hz

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP