Một vật dao động điều hòa dọc theo...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là
A. T/4. B. T/8. C. T/12. D. T/6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tính từ khi vật ở biên dương thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là T/8

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP