Một người quan sát một chiếc phao trên...

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 l...

0
Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36 s và đo được khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp là 20 m. Tốc độ truyền sóng
2,8 m/s. 3,6 m/s.1,7 m/s. 2,5 m/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Thời gian giữa 10 lần chiếc phao nhô cao ứng với 9 chu kì \[\Delta t=9T=36\]s → \[T=4\]s. Khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp là 2 bước sóng \[\Delta d=2\lambda =20\]m → \[\lambda =10\]m. → Vận tốc truyền sóng \[v=\frac{\lambda }{T}=\frac{10}{4}=2,5\]m/s → Đáp án D

2,5 m/s.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP