Một phân tử ADN có AxT=16x10^10 nu và...

SINH HỌC TẾ BÀO Chương 1: Thành Phần Hóa Học Của Tế Bào Một phân tử ...

0
SINH HỌC TẾ BÀO Chương 1: Thành Phần Hóa Học Của Tế Bào

Một phân tử ADN có AxT=16x10^10 nu và G+X=12x10^5 nu. Tìm H, L và m ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A=T=$\sqrt{16.10^{10}} = 4.10^{5}$

G=X=$() \right )12.10^{5}) :2=6.10^{5}$

H=2A+3G=26.10^5

L=(N:2)x3,4A0=(2.4.10^5+2.6.10^5).3,4

M=N.300=(2.4.10^5+2.6.10^5).300

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP