Một nhóm tế bào sinh tinh của ruồi...

SINH HỌC TẾ BÀO Chương 4: Phân Bào Một nhóm tế bào sinh tinh của ruồi...

0
SINH HỌC TẾ BÀO Chương 4: Phân Bào

Một nhóm tế bào sinh tinh của ruồi giấm giảm phân bình thường. Tại một thời điểm, người ta đếm được trong tất cả các tế bào có tổng cộng 320 NST ở trạng thái đơn và đang phân li về hai cực của tế bào. Nhận xét nào sau đây đúng

A. Các tế bào đang ở kì giữa giảm phân II.

B. Kết thúc quá trình giảm phân trên sẽ tạo ra 64 tế bào đơn bội.

C. Có 20 tế bào sinh tinh tham gia giảm phân.

D. Trong các giao tử tạo ra có tổng cộng 640 NST đơn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nst ở trạng thái đơn đang phân li về hai cực là hiện tượng quan sát được ở kì sau giảm phân ii, khi đó mỗi tế bào chứ 2n nst đơn.

số tế bào tham gia giảm phân ii là 320 : 8 = 40 tế bào

số tế bào trong nhóm bắt đầu giảm phân là 40 : 2 = 20 tế bào

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP