Một vật dao động điều hòa theo phương...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hòa theo phương trình x =...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(2πt/T+ π), vận tốc của vật có độ lớn cực đại tại thời điểm

A. t = 0,25T

B. t = 0,5T

C. t = 0,6T

D. t = 0,8T

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vận tốc có độ lớn cực đại khi x = 0 hay cos(2πt/t+ π) = 0

giải phương trình, ta được : t = 0,25t

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP