Mục tiêu nào sau đây không phải của...

Mục tiêu nào sau đây không phải của chính phủ Mỹ trong chiến lược toà...

0
Mục tiêu nào sau đây không phải của chính phủ Mỹ trong chiến lược toàn cầu ngay sau năm 1945?
Khống chế chi phối các nước tư bản đồng minh. Đảm bảo an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh. Ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đảm bảo an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP