Nguyên nhân khách quan nào đã tạo điều...

Nguyên nhân khách quan nào đã tạo điều kiện cho các quốc gia Đông Nam...

-2
Nguyên nhân khách quan nào đã tạo điều kiện cho các quốc gia Đông Nam Á giành được độc lập năm 1945?
phát xít Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện.phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.thực dân Hà Lan suy yếu mất quyền thống trị ở Inđônêxia.thực dân Pháp bị Nhật đảo chính mất quyền thống trị ở Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP