Nhận xét nào dưới đây là không đúng...

Nhận xét nào dưới đây là không đúng về phong trào công nhân trong nhữ...

0
Nhận xét nào dưới đây là không đúng về phong trào công nhân trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Phong trào chịu ảnh hưởng của tư tưởng vô sản. Phong trào đã thể hiện ý thức kỉ luật. Phong trào còn mang tính tự phát. Phong trào đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phong trào chịu ảnh hưởng của tư tưởng vô sản.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP