Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm...

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa quốc...

-2
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa quốc tế nổi bật là
góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa thực dân cũ. góp phần vào thắng lợi của cách mạng Châu Á. góp phần làm suy yếu chủ nghĩa thực dân. góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP