Những nguyên nhân cơ bản nào giúp ba...

Những nguyên nhân cơ bản nào giúp ba nước Inđônêxia, Việt Nam và Lào ...

0
Những nguyên nhân cơ bản nào giúp ba nước Inđônêxia, Việt Nam và Lào giành độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Điều kiện khách quan thuận lợi và nhân dân nhiệt tình cách mạng. Có sự chuẩn bị lâu dài kết hợp với chớp đúng thời cơ. Điều kiện khách quan thuận lợi và biết chớp thời cơ. Kẻ thù đã suy yếu và được sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Có sự chuẩn bị lâu dài kết hợp với chớp đúng thời cơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP