Nung nóng m gam PbS trong không khí...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng m gam PbS ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng m gam PbS trong không khí thu được hỗn hợp rắn (có chứa 1 oxit) nặng 0,95m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là A. 95,00% B. 25,31% C. 74,69% D. 64,68%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn m = 100. Đặt nPbS bị đốt = x 2PbS + 3O2 —> 2PbO + 2SO2 1 mol PbS bị đốt làm m rắn giảm = 32 – 16 = 16 x…………………………………………100 – 95 = 5 —> x = 0,3125 —> %PbS bị đốt = 0,3125.239/100 = 74,6875%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP