Sục 13 44 lít CO2 đktc vào 200...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục 13,44 lít CO2 (đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 66,98 B. 39,4 C. 47,28 D. 59,1

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,3 và nNaOH = 0,2 —> nOH- = 0,8 nCO2 = 0,6 Từ nCO2 và nOH- —> nCO32- = 0,2 và nHCO3- = 0,4 Từ nBa2+ và nCO32- —> nBaCO3 = 0,2 Dung dịch Y chứa Ba2+ (0,1), Na+ (0,2) và HCO3- (0,4) Thêm vào Y: nBa2+ = 0,24, nCl- = 0,48, nK+ = nOH- = 0,3 thì xảy ra phản ứng: OH- + HCO3- —> CO32- + H2O 0,3…….0,4 …….. ⇒ 0,3 Lúc này nBa2+ tổng = 0,34 —> nBaCO3 = 0,3 —> mBaCO3 = 59,1

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP