Oxi hóa m gam X gồm CH3CHO C2H3CHO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa m gam X gồm ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa m gam X gồm CH3CHO, C2H3CHO, C2H5CHO bằng oxi có xúc tác, sản phảm thu được sau phản ứng gồm 3 axit có khối lượng (m+3,2) gam. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là A. 10,8 gam. B. 21,6 gam. C. 32,4 gam. D. 43,2 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phản ứng: RCHO + O —> RCOOH —> nRCHO = nO = 0,2 —> nAg = 2nRCHO = 0,4 —> mAg = 43,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP