Phản ứng sau đây tự xảy ra :...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phản ứng sau đây tự xảy ra : Zn + 2Cr...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phản ứng sau đây tự xảy ra : Zn + 2Cr3+ → Zn2+ + 2Cr2+ . Phản ứng này cho thấy :

A. Zn có tính khử mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2+ .

B. Zn có tính khử yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa yếu hơn Zn2+ .

C. Zn có tính oxi hóa mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính khử mạnh hơn Zn2+ .

D. Zn có tính oxi hóa yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính khử yếu hơn Zn2+

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A. Zn + 2Cr 3+ → Zn 2+ + 2Cr 2+ (khử) (oxi hóa) (oxi hóa) (khử) Trong phản ứng oxi hóa khử, chất oxi hóa và chất khử trước phản ứng mạnh hơn sau phản ứng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP