Phát biểu nào sau đây sai A Trong...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Phát biểu nào sau đây sai A. Trong nhóm VI...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Phát biểu nào sau đây sai

A. Trong nhóm VIA, từ O đến Te tính kim loại tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần

B. S vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử

C. Oxi tác dụng được với tất cả các kim loại và phi kim

D. Ozon có tính oxi hoá mạnh hơn oxi

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C
Oxi không tác dụng với một số kim loại như Ag, Pt, Au...
Và một số phi kim như I2, Br2....

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP