Quy luật giá trị tồn tại ở nền...

Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất nào dưới đây?

0
Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất nào dưới đây?
Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mọi nền sản xuất. Nền sản xuất hàng hóa. Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nền sản xuất hàng hóa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP