Quyền khiếu nại là quyền của công dân...

Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị ...

0
Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền
điều chỉnh quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật. hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật. xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật. thay đổi quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP