Đun nóng 0 1 mol este đơn chức...

Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau kh...

0
Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 8,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X:
HCOOC2H5.HCOOCH3.CH3COOC2H5.C2H3COOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
HCOOC2H5.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP