You Tom yesterday He’s been away on business...

You Tom yesterday. He’s been away on business for a week now.

0
You Tom yesterday. He’s been away on business for a week now.
mustn’t have seencould not have seenmay have not seencan’t have seen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
could not have seen

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP