They ____ tired now because they _____ in...

They ____ tired now because they _____ in the garden since 8 o’clock.

0
They ____ tired now because they _____ in the garden since 8 o’clock.
are / workedwere / were workingare / have been workingwere / worked

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
are / have been working

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP