The following things should help you remember things...

The following things should help you remember things better when you ...

0
The following things should help you remember things better when you study, EXCEPT _______.
asking questions when you don’t understand something. connecting new information with something you already know.trying to learn a large amount of new information all at once.overlearning them.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
trying to learn a large amount of new information all at once.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP