The author of the passage implies that ...

The author of the passage implies that .

0
The author of the passage implies that .
atlases provide a bird’s eye view of country.atlases can be versatile instruments.maps use a variety of scales in each projection.maps of countries differ in size.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
atlases can be versatile instruments.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP