Which of the following is NOT mentioned in...

Which of the following is NOT mentioned in the passage?

0
Which of the following is NOT mentioned in the passage?
calorie consumption.population decline.a level of education.currency exchange rate.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
currency exchange rate.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP