Tại hai điểm A và B trên mặt...

Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp...

0
Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình \[{{u}_{1}}={{u}_{2}}=a\cos \left( 40\pi t \right)\]cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng \[CD=4\]cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Để trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại thì khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB gần nhất với giá trị nào dưới đây?
9,7 cm.8,9 cm.6 cm.3,3 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Bước sóng của sóng \[\lambda =\frac{2\pi v}{\omega }=\frac{2\pi .30}{40\pi }=3\]cm. + Để trên CD có 3 điểm dao động với biên độ cực đại thì C phải thuộc dãy cực đại k = 1. → Ta có \[\left\{ \begin{array}{l} d_1^2 = {x^2} + {h^2}\\ d_2^2 = {\left( {8 - x} \right)^2} + {h^2} \end{array} \right.\] + Kết hợp với d2 – d1 = λ = 3 → \[\sqrt{{{\left( 8-2 \right)}^{2}}+{{h}^{2}}}-\sqrt{{{2}^{2}}+{{h}^{2}}}=3\]→ h = 3,27 cm. → Đáp án D

3,3 cm.

Gửi 7 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP