Tập hợp các điểm biểu diễn số phức...

Chương 4: Số Phức Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thòa ...

0
Chương 4: Số Phức

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thòa mãn |z| = |1 + i| là

A. Hai điểm B. Hai đường thẳng

C. Đường tròn bán kính R=2 D. Đường tròn bán kính R= √2 .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có |1 + i| = √(1 + 1) = √2. gọi m là điểm biểu diễn của z ta có |z| = om.

do đó: |z| = |1 + i| <=> om = √2

vậy tập hợp các điểm m biểu diễn số phức z là đường tròn tâm o, bán kính r= √2 .

chọn đáp án d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP