Tập hợp các điểm biểu diễn số phức...

Chương 4: Số Phức Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa ...

0
Chương 4: Số Phức

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z| = 2 là

A. Hai đường thẳng B. Đường tròn bán kính bằng 2

C. Đường tròn bán kính bằng 4 D. Hình tròn bán kính bằng 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi m là diểm biểu diễn của z. ta có: |z| = 2 <=> om = 2

vậy quỹ tích của m là đường tròn tâm là gốc tọa độ o và bán kính r = 2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP