Tập nghiệm của phương trình 3tanx 4 =...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Tập nghiệm của...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Tập nghiệm của phương trình 3tanx/4 = √3 trong khoảng [0;2π) là:

A. {2π/3} B. {3π/2}

C. {π/3; 2π/3} D. {π/2; 3π/2}

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP