Trong các phương trình sau phương trình nào...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Trong các phư...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

A. sin2x – cos2x = 1 B. sin2x – cosx = 0

C. sinx = 2π/5 D. sinx - √3cosx = 0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

c

đáp án c, do 2π/5 > 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP