Trong các phương trình sau phương trình nào...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Trong các phươ...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm?

A. √3sinx = 2

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

C. 2sinx + 3cosx =1 D. Cot2x – cotx +5 = 0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

c

đáp án c, do 22 + 32 > 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP