The last time she had a swim was...

Viết Lại Câu The last time she had a swim was five years ago. => S...

0
Viết Lại Câu

The last time she had a swim was five years ago.
=> She hasn't ........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

She hasn't had a swim for 5 years.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP