The postman was bitten by our dog =&gt...

Viết Lại Câu The postman was bitten by our dog. => Our dog...........

0
Viết Lại Câu

The postman was bitten by our dog.
=> Our dog............................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

...........bit the postman.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP