The questions are so easy that everyone can...

Viết Lại Câu The questions are so easy that everyone can answer them....

0
Viết Lại Câu

The questions are so easy that everyone can answer them.
They're such _____________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

They're such easy questions that everyone can answer them.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP