Thương mại quốc tế tăng có nghĩa là...

Thương mại quốc tế tăng có nghĩa là nó đã phản ánh.

3
Thương mại quốc tế tăng có nghĩa là nó đã phản ánh.
nền kinh tế các nước trên thế giới quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau.tốc độ tăng trưởng kinh tế của tất cả các nước trên thế giới cao.thu nhập quốc dân của tất cả các nước trên thế giới tăng.các công ti xuyên quốc gia đẩy mạnh hoạt động ở các nước đang phát triển.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nền kinh tế các nước trên thế giới quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP