Tìm x biết 1+3 +5+ +x =64 A...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Tìm x biết 1+3 +5+...+x ...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Tìm x biết 1+3 +5+...+x =64

A. 9 B. 11

C. 15 D. 17

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

⇒x=un=u1+(n-1)d=1+7.2=15

Đáp án C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP