Tìm các số x y biết y &lt...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Tìm các số (x,y) biết y...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Tìm các số (x,y) biết y < 0 và các số x+6y, 5x+2y, 8x+y theo thứ tự lập thành cấp số cộng đồng thời các số x+5/3, y -1, 2x – 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A. (3, -1) B. (-3, -1)

C. (-1,-3) D. (-1,3)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có hệ phương trình:

Thế (1) vào (2) ta được: 8y2+7y-1=0⇒y=-1 hoặc y=1/8

Do y < 0 , ta được y = -1, x = -3

Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP