Cho 3 số x 3 y lập thành...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Cho 3 số x, 3, y lập thà...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Cho 3 số x, 3, y lập thành một cấp số nhân và x4=y√3. Tìm công bội q của cấp số đó

A. 1/3 B. √3

C. 3 D. 1/√3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B

Theo giả thuyết:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP