Số 2016 có bao nhiêu ước số nguyên...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Số 2016 có bao nhiêu ước số nguyên dương?...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Số 2016 có bao nhiêu ước số nguyên dương?

A. 11 B. 36

C. 42 D. 18

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2016=25.32.7, nên mỗi ước số nguyên dương của 2016 có dạng 2m.3n.7p( với m,n,p ∈ n và 0≤ m ≤ 5, 0 ≤ n ≤2, 0 ≤ p ≤1 )

do đó, có 6 cách chọn m,3 cách chọn n, 2 cách chọn p. theo quy tắc nhân , có 6*3*2=36 ước số nguyên dương của 2016

nhận xét. tổng quát a= p1k1p2k2…pnkn với (p1,p2,…,pn là các nguyên tố khác nhau) sẽ có (k1+1)(k2+2)(kn+1) ước số nguyên dương

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP