Có bao nhiêu số lẻ có hai chữ...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Có bao nhiêu số lẻ có hai chữ số khác nha...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Có bao nhiêu số lẻ có hai chữ số khác nhau?

A. 40 B. 13

C. 14 D. 45

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A

Số lẻ có hai cữ số khác nhau có dạng

ab

với a≠0, a≠b,b lẻ. Có 5 cách chọn b( là 1,3,5,7,9). ứng với mỗi cách chọn b sẽ có 8 cách chọn a( trừ 0 và b). Theo quy tác nhân có tất cả 5*8=40 số

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP