Từ các số 0 1 2 3 4...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được: Ba...

1
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

Bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3?

A. 36 B. 42

C. 82944 D. Một kết quả khác

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Sai r b ơi?

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0

Số tự nhiên có ba chữ số khác nhau có dạng

Trong E có các bộ chữ số thoả mãn (*) là:

(0,1,2);(0,1,5);(0,2,4);(1,2,3);(1,3,5);(2,3,4);(3,4,5)

Mỗi bộ gồm ba chữ số khác nhau và khác 0 nên ta viết được 3*2*1 =6 số có ba chữ số chia hết cho 3

Mỗi bộ gồm ba chữ số khác nhau và có một chữ số 0 nên ta viết được 2*2*1 = 4 số có ba chữ số chia hết cho 3

Vậy theo quy tắc cộng ta có: 6*4 +4*3 =36 số có 3 chữ số chia hết cho 3

Chọn đáp án là A

Nhận xét :

- Học sinh có thể nhầm áp dụng quy tắc nhân cho kết quả: 64 *43 = 82944 số (phương án C)

- Học sinh có thể không để ý điều kiên a≠0 nên cho kết quả 6*7 =42 (phương án B)

- Học sinh có thể liệt kê bộ ba chữ số thoả mãn (*) còn thiếu nên không thể cho các kết quả A,B,C (phương án D)

Gửi 5 năm trước

1
045 đâu – Đỗ Trị3 năm trước
2
Bộ số của bạn còn thiếu (0,4,5) – 40 Huỳnh Bảo Trân1 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP