Một lớp có 23 học sinh nữ và...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Một lớp có 23 học sinh nữ và 17 học sinh...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Một lớp có 23 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu môi trường?

A. 23 B. 17

C. 40 D. 391

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo quy tắc cộng có: 23 +17 = 40 cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi môi trường. vì vậy chọn đáp án c

nhận xét: học sinh có thể dộc không kĩ đề: chọn 1 học sinh nữ trong 23 học sinh nữ nên có 23 cách chọn (phương án a); hoặc chọn một học sinh nam trong số 17 học sinh nam nên có 17 cách chọn (phương án b); hoặc nhầm sang quy tắc nhân nên có 23 * 17 = 391 cách chọn (phương án d)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP