Nghiệm của phương trình sinx 2cosx - √3...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Nghiệm của phư...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Nghiệm của phương trình sinx.(2cosx - √3) = 0 là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP