Phương trình sin3x + cos2x – sinx =...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình s...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình sin3x + cos2x – sinx = 0 có tập nghiệm (0; π) là:

A. {π/4;3π/4} B. {π/4}

C. {3π/4} D. {π/6;π/4;3π/4}

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có sin3x+ cos2x- sinx= 0 ⇔ cos2x(2sinx+1)=0. Lưu ý trong khoảng (0;π), sinx > 0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP