Mệnh đề nào sau đây là sai?...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Mệnh đề nào sa...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Mệnh đề nào sau đây là sai?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn phương án c vì sinx= 0 ↔ x= kπ, k∈z

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP