Phương trình 2cosx 2 + √3 = 0...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình 2...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình 2cosx/2 + √3 = 0 có nghiệm là:

A. x = ±5π/3 +k4π B. x = ±5π/6 +k2π

C. x = ±5π/6 +k4π D. x = ±5π/3 +kπ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP