Tập nghiệm của phương trình cos2x – cos2x...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Tập nghiệm của...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Tập nghiệm của phương trình cos2x – cos2x = 0 trong khoảng [0;2π) là:

A. {0;π} B. {0;π/2}

C. {π/2; 3π/2} D. {0; 3π/2}

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có cos2x – cos2x= 0 ↔ sin2x=0 ↔ x= kπ, k∈z. tập nghiệm của phương trình cos2x– cos2x= 0 trong khoảng [0,2π) là {0; π}

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP