Một lớp có 23 học sinh nữ và...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Một lớp có 23 học sinh nữ và 17 học sinh ...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Một lớp có 23 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai học sinh tham gia hội trại với điều kiện có cả nam và nữ?

A. 40 B. 391

C. 780 D. 1560

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

việc chọn hai học sinh (nam và nữ) phải tiến hành hai hành động liên tiếp

hành động 1: chọn 1 học sinh nữ trong số 23 học sinh nữ nên có 23 cách chọn

hành động 2: chọn 1 học sinh nam nên có 17 cách chọn

theo quy tắc nhân, có 23*17=391 cách chọn hai học sinh tham gia hội trại có cả nam và nữ. vì vậy chọn phương án b

nhận xét: học sinh có thể nhầm:

- dùng quy tắc cộng để cộng 23 +17 =40 cách (phương án a)

- có thể nhầm sang bài toán chọn hai học sinh trong 40 học sinh, nên có c402= 780 cách chọn (phương án c)

- có thể nhầm khi suy luận. chọn 1 học sinh trong 40 học sinh nên có 40 cách. chọn 1 học sinh trong số 40 -1 = 39 học sinh còn lại nên có 39 cách. theo quy tắc nhân ta có : 40 * 39 =1560 cách chọn (phương án d)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP