Một túi có 20 viên bi khác nhau...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Một túi có 20 viên bi khác nhau trong đó ...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Một túi có 20 viên bi khác nhau trong đó có 7 bi đỏ, 8 bi xanh và 5 bi vàng

Số cách lấy 2 viên bi khác màu là:

A. 40 B. 78400

C. 131 D. 2340

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

muốn lấy được 2 viên bi khác màu từ trong túi đã cho xảy ra các trường hợp sau:

- lấy 1 bi đỏ và 1 bi xanh: có 7 cách để lấy 1 bi đỏ và 8 cách để lấy 1 bi xanh. do đó có 7*8 =56 cách lấy

- lấy 1 bi đỏ và 1 bi vàng: có 7 cách lấy 1 bi đỏ và 5 cách lấy 1 bi vàng. do đó co 7*5=35 cách lấy

- lấy 1 bi xanh và 1 bi vàng: có 8 cách để lấy 1 bi xanh và 5 cách để lấy 1 bi vàng. do đó có 8*5 = 40 cách để lấy

- áp dụng quy tắc cộng cho 3 trường hợp, ta có 56 + 35 +40 = 131 cách

vì vậy chọn đáp án là c

nhận xét: học sinh có thể nhầm

- coi việc lấy hai viên bi khác màu không là hành động liên tiếp, nên đã sử dụng quy tắc cộng (7+8) + (8+5) + (5+7) = 40 cách lấy (phương án a)

- nhầm lẫn giữa quy tắc cộng và quy tắc nhân nên cho kết quả là:

(7+8)*(8+5)*(5+7)= 15*13*12=2340 cách (phương sns d)

- coi 3 trường hợp lấy 2 viên bi khác màu là ba hành động liên tiếp, nên đã sử dụng quy tắc nhân 56*35*40 = 78400 cách (phương án b)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP